News room

September 12, 2019 in Investor News, Medical News

ObsteCare expanderar utanför Europa och skriver avtal med distributör för Israel

Ett avtal har tecknats med MedLife Ltd, för att marknadsföra och sälja ObsteCares produkter i Israel. MedLife har en mycket…
Read More
August 21, 2019 in Investor News, Medical News

Obstecare AB Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30, Försäljningen fördubblad under första halvåret

Rapportperioden 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen under perioden uppgår till 513 (287) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgår till…
Read More
Read all news

Spotlights

Improve treatment of dystocia

Prolonged labor is a risk factor for the delivering mother through the increased risk of operative delivery and postpartum haemorrhage. Standard management of dystocia is oxytocin infusion that is ineffective in many situations. AFL monitoring is a good tool to improve outcome at arrested labour.