Vi erbjuder lösningar och produkter inom förlossningsvården

ObsteCare erbjuder marknadsledande lösningar och produkter inom förlossningsvården som fokuserar på monitorering av den födande kvinnan

AFL®-metoden

Hjälper vårdpersonal att fatta beslut om hur individanpassa förlossningen och optimera oxytocin användningen.

AFL®-systemet är en lättanvänd och icke-invasiv metod för mätning av laktat i fostervatten. AFL® (Amniotic Fluid Lactate) står enkelt översatt för “laktatnivå i fostervatten”. Utrinnande fostervatten samlas upp under förlossningen och analyseras för att fastställa koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur. Systemet består av ett mätinstrument samt mätsensorer för engångsbruk. Instrumentets olika funktioner nås genom manövermenyn på pekskärmen.

Läs mer

Produkten

AFL®-systemet

AFL®-systemet är en lättanvänd och icke-invasiv metod för mätning av laktat i fostervatten. AFL® (Amniotic Fluid Lactate) står enkelt översatt för “laktatnivå i fostervatten”. Utrinnande fostervatten samlas upp under förlossningen och analyseras för att fastställa koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur. AFL®-metoden bygger på patenterad ¹-teknik och är det enda systemet på marknaden för Point-of-Care-användning som är skräddarsydd för mätning av laktat i fostervatten.

Studio obstecare product 1274 3

AFL® verktyget 2

Efter en kort stund (ca 15 sekunder) visas AFL®-värdet på displayen. Innan mätningen påbörjas kan användaren välja om mätningen ska ske med eller utan att patientdata anges. Inmatning av information sker via en pekskärm, pekskärmens manövermeny kan även används för att styra andra funktioner i instrumentet

Studio obstecare product 1114 Redigera 4

AFL® verktyget

Efter en kort stund (ca 15 sekunder) visas AFL®-värdet på displayen. Innan mätningen påbörjas kan användaren välja om mätningen ska ske med eller utan att patientdata anges. Inmatning av information sker via en pekskärm, pekskärmens manövermeny kan även används för att styra andra funktioner i instrumentet

Studio obstecare product AFL Sensor 1550 Redigera 2

AFL® mätskål

Efter att mätsensor satts in i instrumentet appliceras därefter 0,25–0,5ml fostervatten i skålen på sensorn som har satts in i mätutrustningen och mätningen startar sedan automatiskt. Fostervattnet är i vissa fall förorenat av ämnen som t ex vaginal sekretion och mekonium. Dessa ämnen filtreras bort i mätenheten och påverkar inte mätningen.

Studio obstecare product 1184 Redigera 3

AFL®-mätning

Det behövs så lite som 0,25-0,5ml fostervatten för att kunna genomföra en korrekt mätning av AFL®-nivån. Fostervattnet tas i samband med vaginalundersökningen under förlossningen. Vätskan sugs enkelt upp med en spruta från handsken.

Studio obstecare product AFL Sensor 1406 Redigera 2

AFL® mätsensor

Vid varje mätning används en ny sensor. Sensorerna är engångsprodukter som är förpackade en och en för enkel hantering

Investera

Vill du vara en del av framtiden?

ObsteCare erbjuder marknadsledande lösningar och produkter inom förlossningsvården som fokuserar på monitorering av den födande kvinnan. Vår vision är att alla kvinnor i världen föder barn utifrån sin egen förutsättning på ett tryggt och säkert sätt.

Group 23

Bygger på 15 års forskning

Företaget grundades på banbrytande forskningsresultat vid Karolinska Institutet, då man konstaterade hur laktat i fostervatten påverkar värkarbetet under förlossning. Vår produkt är ett resultat av forskning, studier samt mer än 20 års erfarenhet av djup och bred kunskap från praktiskt arbete inom förlossningsvården.

Group 27

Innovativa lösningar

Med fokus på spetsteknik för monitorering av BIO-markörer för den födande kvinnan under själva förlossningen, erbjuder ObsteCare innovativa lösningar som förbättrar vårdkvaliteten under förlossningsarbetet.

Group 29

Patenterad teknik

Våra första produkt, AFL-system bygger på en patenterad teknik och är den enda lösning som finns på marknaden för Point of Care användning för mätning av laktat i fostervatten.
¹ US patent no. US 7 318 809, ¹ US-patent no 8172767, ¹ US-patent no 8951212

oxytocin

AFL® metoden gör det möjligt att optimera användningen av oxytocin.

AFL® metoden är idag det enda sättet att monitorera livmoderns status och ger ett konkret faktaunderlag till vårdpersonal hur individualisera behandlingen av oxytocinterapi.
Genom att tidigt upptäcka ett förhöjt AFL® värde finns även möjlighet att minska eventuella komplikationer associerade med förlängda förlossningsförlopp såsom perineal skada/bristningar, post partum blödningar samt negativ förlossningsupplevelse.

Läs mer om oxytocin

Aktuellt

Nyheter, artiklar och videos

Ta del av våra senaste artiklar och nyheter.