Skip to main content
Pressmeddelanden

VD har ordet – positiv utveckling med en aktivare försäljningsfas i sikte

By april 9, 2021No Comments


Nu har det gått ett år sedan jag tillträdde som VD för ObsteCare. Det har varit ett år med många utmaningar, men också många glädjeämnen som jag gärna vill berätta mer om.

Inledningsvis vill jag kommentera den nyemission som vi nyligen genomförde. Det är glädjande att så många aktieägare vill vara med på ObsteCares tillväxtresa. Genom emissionen har vi säkerställt att vi kan genomföra satta planer och fortsätta den planerade försäljningsexpansionen. Vår produkt, AFL®-metoden, är en unik innovation som möjliggör en objektiv mätning av den födande kvinnans status genom att ge en bild av livmoderns arbete under förlossningen. Fokus i första hand är Norden, där vi i december 2020 tecknade ett avtal med den starka distributören Vingmed, och Europa. Efter inlämnad och godkänd FDA-ansökan kommer vi att inleda en USA-lansering. Vi har dessutom redan ögonen på Asien som är en viktig, nästa marknad.

Trots de begränsningar den pågående covid-19-pandemin inneburit för vår verksamhet visar siffrorna från 2020 att nettoomsättningen ökade med 22 procent jämfört med 2019. Vårt nya användarvänligare instrument, som är en viktig komponent i AFL®-systemet, CE-märktes i december och har tagits emot mycket positivt av de läkare och barnmorskor som har utvärderat det. Flera enheter har nu också levererats.

FDA-ansökan på gång
Färdigställandet av FDA-ansökan i USA avseende det nya instrumentet pågår för fullt. Det är mycket data som ska sammanställas och arbetet fortlöper enligt plan. Vår målsättning är att lämna in den så snart alla data är sammanställda. Vi har en tät dialog med vår amerikanska distributör som är redo att påbörja försäljningsarbetet så snart instrumentet är godkänt för USA-marknaden. Ett framgångsrikt försäljningsarbete förutsätter att trycket på sjukvården har lättat och att det åter är möjligt att besöka potentiella kunder. Detta i sin tur är beroende av utvecklingen av pandemin, men den relativt effektiva covid-19-vaccineringen i USA gör att vi är fortsatt optimistiska.

Spännande forskning ger ny kunskap
Att ha kunder som kombinerar forskning med klinisk verksamhet är naturligtvis mycket värdefullt för oss. Det välrenommerade universitetssjukhuset i Ulm i Tyskland var en av de första kunderna att beställa det nya instrumentet. Efter lite förseningar beroende på personalbrist på sjukhuset på grund av pandemin är de nu redo att inleda sin kliniska studie. Vårt expertråd bistår med sin expertis för att studien ska genomföras på ett optimalt sätt och för att säkerställa att även vi får tillgång till värdefulla data. Vi ser med tillförsikt fram mot resultaten.

Den pågående studien på Södersjukhuset i Stockholm fortsätter enligt studieprotokollet. Dock är studien försenad på grund av svårigheter att genomföra studien då belastningen på vårdpersonalen varit stor. Vi hoppas få ta del av resultaten senare under året.

Förberedelser pågår för ytterligare spännande och viktig forskning, och jag återkommer om detta framöver.

Fler distributörer och stärkt kompetens
Beslutet att knyta till oss en distributör även för vår ”hemmamarknad” Norden, där vi tidigare själva har bedrivit försäljningsarbetet, har lett till en del interna förändringar. Vi fokuserar fortfarande starkt på en internationell marknadsexpansion och vi fortsätter att knyta till oss nya starka distributörer. Diskussioner pågår för närvarande på flera marknader. Vi har dessutom förstärkt vår interna kompetens inom produktutveckling och utbildning. Något som är viktigt för vår framtida tillväxtresa. Arbete pågår också för att ytterligare stärka upp organisationen inom Quality Assurance och Regulatory Affairs.

Tecken på fortsatt positiv trend
Jag vill avsluta med att konstatera att jag förväntar mig att den positiva trenden för bolaget fortsätter. De omställningar vi gjort på grund av pandemin har, i kombination med andra insatser vi gjort under året inneburit att vi nu står väl rustade. Vi fortsätter vårt arbete mot de uppsatta målen och vi genomför de aktiviteter som vi planerat. Det innebär att vi kommer till exempel att genomföra ett nordiskt webinar under andra kvartalet. Vi planerarar även att göra ett antal webinars för Europa-marknaden. På grund av pandemin är situationen fortfarande inte optimal, men på flera marknader finns det tecken på att det inom en relativt snar framtid kommer vara möjligt att genomföra säljbesök och bedriva försäljningen mer aktivt.

Sammantaget ser jag ljust på framtiden och jag ser fram mot att leda verksamheten in i en mer aktiv försäljningsfas.

Carina Lindqvist
VD, ObsteCare AB

Vd har ordet 9 april 2021.pdf