Press

Susanna Timonen

”Genom att använda AFL®-metoden kan vi övervaka livmoderns förmåga och anpassa oxytocinbehandlingen för rätt effekt.”

Studio obstecare product 1174 Redigera