Medicinska nyheterPressmeddelanden

Workshop om AFL®-metoden i Stockholm

By juni 13, 2018 april 6th, 2020 No Comments

I början av juni träffades förlossningsläkare från fem europeiska länder i Stockholm, för att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med AFL®-metoden. Deltagarna representerar förlossningskliniker som använder metoden i klinisk praxis, som ett verktyg för att förbättra vården av kvinnor som drabbas av värksvaghet. Under workshopen diskuterades användandet av metoden och kliniska erfarenheter delades. Dessa workshops är inspirerande, värdefulla och mycket viktiga för att sprida kunskap och fördelarna med att använda metoden.

AFL®-övervakning är en metod där laktatnivån i fostervattnet mäts under förlossningen. Att mäta laktatnivån ger värdefull information om livmoderns status och blir ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minimera antalet onödiga kejsarsnitt.

ObsteCare – för tryggare födslar