Pressmeddelanden

VD har ordet – Goda förutsättningar för ett framgångsrikt 2021

By januari 8, 2021 No Comments

Det känns mycket glädjande att kunna titta tillbaka på ett starkt fjärde kvartal för ObsteCare. Vårt nya, moderna instrument är CE-märkt och den första leveransen har gått iväg till en förväntansfull kund. Vi har tecknat avtal med två nya distributörer och förhandlar med fler. Och i skrivande stund förbereds en FDA-ansökan för det nya instrumentet för den viktiga amerikanska marknaden.

Högsta betyg från användarna
De läkare och barnmorskor som utvärderat vårt nya instrument ger det högsta betyg. Det är lätt att använda och ger snabbt ett värdefullt beslutsunderlag för hur man bäst ska hantera en värksvag förlossning.

En viktig kund är det välrenommerade universitetssjukhuset i Ulm, Tyskland. Där kommer vår AFL®-metod, som mäter mjölksyrehalten i fostervattnet och ger en ögonblicksbild av livmoderns status, att användas både i forskningssyfte och i den kliniska verksamheten på förlossningsavdelningen. Akershus universitetssjukhus i Norge, ska också börja utvärdera AFL®-metoden i sin verksamhet.

Nya starka distributörer
Ett förstärkt distributionsnätverk är ett av våra mål. Även där har vi nått goda resultat. Under senhösten skrevs två viktiga avtal: dels med den väletablerade nordiska distributören Vingmed, dels med OLM, en marknadsledande irländsk distributör. Detta ger oss tillgång till starka nätverk och väl inarbetade försäljningskanaler.

Ny FDA-ansökan på gång
USA är en viktig marknad för oss och vi har en tät och konstruktiv dialog med vår distributör CCSI. En FDA-ansökan för det nya instrumentet planeras lämnas in under första halvåret 2021. Det innebär att processen bör vara en bra bit på väg när den amerikanska marknaden öppnar upp och det åter blir möjligt med kundbesök.

Vi gör skillnad!
Värksvaghet är ett vanligt problem. Det känns fantastiskt att få vara del av och leda en organisation som kan göra så stor skillnad genom att erbjuda ett bättre beslutsunderlag under värksvaga förlossningar. Varje akut kejsarsnitt som kan undvikas skapar inte bara en säkrare förlossning för både mor och barn, något som inte kan mätas i pengar, utan även samhälls- och vårdekonomiska vinster. Intresset för vår lösning växer stadigt och ObsteCare är bara i början av en spännande tillväxtresa.

Carina Lindqvist
VD

VD-har-ordet-210108.pdf

www.obstecare.com