Pressmeddelanden

Storägare nyttjar full teckningsrätt i emission

By maj 8, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Peder Månsson, största ägare i ObsteCare, nyttjar sin teckningsrätt till fullo i den företrädesemission som bolaget genomfört. Månssons ägande i bolaget uppgår till hela 20.23%. Motivet till beslutet är att erbjudandet i företrädesemissionen är mycket förmånligt.

”-Jag är övertygad om att billigare än så här blir det inte att investera i ObsteCare. Den kommande expansionen i Europa och USA ska bli mycket spännande att följa. Min förhoppning är att bolagets satsning på en stark sälj- och marknadsorganisation tillsammans med en smidig process för FDA-godkännande på USA-marknaden kommer att ge ett gott resultat. Produkten är unik, patenterad och riskfri. Det finns ett stort behov av den inom förlossningsvården världen över”, säger Peder Månsson.

Emissionen avslutas i sin helhet den 9 maj 2019.

 Memorandum samt Teckningssedel finner du här

 För att se aktuella filmade presentationer och intervjuer gjorda i samband med emissionen, besök ObsteCares Youtubekanal här

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.