Medicinska nyheterPressmeddelanden

Stärkt kommunikation genom lansering av nytt innehåll gällande AFL®-metoden riktad till den födande kvinnan

By september 26, 2018 april 2nd, 2020 No Comments

För att nå ut till den födande kvinnan och därigenom skapa ett högre behovstryck mot förlossningskliniker att använda sig av AFL®-metoden vid värksvaghet, lanserar ObsteCare nytt innehåll på sin webbsida.

-AFL®-metoden bidrar till en tryggare förlossning för kvinnan och barnet hon ska föda. Därför känns det viktigt att vi på ett enkelt och tydligt sätt riktar vår kommunikation även mot henne, säger VD Johan Itzel.

Det nya innehållet är anpassat för att ge kvinnan en bild av vad som händer i livmodern under förlossning och att man genom att mäta mjölksyrenivån (AFL-värdet) i fostervatten med hjälp av AFL®-metoden, får viktig information som möjliggör för förlossningsläkarna att individanpassa behandling med värkstimulerande dropp (Oxytocin). Det ger läkaren en större möjlighet att skräddarsy varje förlossning så långt det är möjligt och att minska risken för kejsarsnitt.


För mer information kontakta

Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64

johan.itzel@obstecare.com