Pressmeddelanden

ObsteCares VD presenterar bolaget på Aktiedagen i Göteborg 6 maj

By maj 3, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Johan Itzel, VD för ObsteCare, presenterar bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden, på Aktiedagen i Göteborg måndag 6 maj. ObsteCare befinner sig mitt i en nyemission för fortsatt etablering i Europa och Nordamerika och syftet med att delta vid eventet är att informera om företagets expansionsplaner.

Obste­Care AB genomför en nyemission i syfte att erhålla kapital för att lansera AFL®-metoden på den viktiga USA-marknaden. Kapitalet i förestående nyemission ska täcka en lansering av AFL®-metoden i USA tillsammans med distributörspartnern, parallellt med fortsatt bearbetning av Europa. Emissionen avslutas den 9 maj.

Det råder för närvarande ett stort fokus på att reducera antalet akuta kejsarsnitt samt att göra förlossningar tryggare för kvinnor och barn, i både Europa och USA.

”Det säljarbete som intensifierats under förra året, efter att ha rekryterat mycket kompetenta medarbetare på säljsidan, börjar nu bära frukt. Vi får positiva besked från potentiella kunder vi haft i loopen sedan en tid tillbaka och flera budgeterar nu för att investera i vår produkt. Dessutom jobbar vi hårt med processen kring vår FDA-ansökan som ska färdigställas och skickas in i juni. Det är mycket positivt på gång som vi gärna vill berätta för potentiella investerare”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Se presentationen live på måndag den 6 maj, kl 12.50 genom att följa denna länk;

aktiespararna.se/tv/live