Pressmeddelanden

ObsteCares VD i intervju inför lansering i USA

By april 29, 2019 april 6th, 2020 No Comments

ObsteCare presenterar bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden i en intressant intervju med Analyst Group. ObsteCare befinner sig mitt i en emission för fortsatt etablering i Europa och Nordamerika.

Obste­Care AB genomför en nyemission i syfte att erhålla kapital för att lansera AFL®-metoden på den viktiga USA-marknaden. Kapitalet i förestående nyemission ska täcka en lansering av AFL®-metoden i USA tillsammans med distributörspartnern, parallellt med fortsatt bearbetning av Europa.

Både i Europa och USA fokuserar man på att reducera antalet akuta kejsarsnitt samt att göra förlossningar tryggare för kvinnor och barn.

”Vi ser en tydlig ökning i användande av metoden hos kunderna. Intresset som visats för produkten i samband med de kongresser där vi varit representerade under senaste månaderna, har varit stort. Vi känner att vindarna börjar blåsa vår väg”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Se intervjun här