Pressmeddelanden

ObsteCares nyemission tecknad till 81 procent

By maj 15, 2019 april 6th, 2020 No Comments

ObsteCare AB avslutade den 9 maj sin företrädesemission. Emissionen om 11,8 MSEK tecknades till 9,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 81 %. 64 % tecknades med stöd av teckningsrätter. ObsteCare tillförs därmed 9,0 MSEK, efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Värt att notera är att aktien dagarna efter emissionen, handlats mellan 3,2 – 4,9 SEK, med ett volymvägt snitt på 3,5 SEK, att jämföra med emissionskursen 2,65 SEK.

 ”- Det känns väldigt bra att vi säkrat finansieringen framöver. Nu kan vi lägga fokus på att färdigställa och skicka in ansökan om marknadsgodkännande för AFL®-metoden i USA, vilket krävs för att vi ska kunna börja sälja på den amerikanska marknaden”, säger Johan Itzel, VD i ObsteCare AB.

Ansökan beräknas sändas före halvårsskiftet till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, Food & Drug Administration, FDA. Enligt de samtal som förts med FDA under våren 2019, kommer ansökan att behandlas enligt De Novo-processen, vilket innebär en relativt kort handläggningstid hos FDA. FDA bör kunna handlägga ärendet och ge ett godkännande av AFL®-metoden under 2019.

Med anledning av utfallet i emissionen, kommer samtliga som tecknat sig att erhålla det antalet aktier de önskat.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av juni 2019.

Genom emission av 3 634 003 aktier, ökar antalet aktier till totalt 14 364 587st. Aktiekapitalet ökar med 363 400,30 SEK, till 1 436 458,70 SEK.

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.

För ytterligare information
Johan Itzel, VD, ObsteCare AB
Telefon: 070-742 24 64
E-post: johan.itzel@obstecare.com