Pressmeddelanden

ObsteCare tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport för kvartal 1 till 2018-04-27

By april 27, 2018 april 2nd, 2020 No Comments

Styrelsen i ObsteCare AB har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1 till 2018-04-27. Anledningen är att rapporten är klar tidigare.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet. För mer information kontakta:

Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com