Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare tecknar distributionsavtal för USA

By november 15, 2018 april 2nd, 2020 No Comments

ObsteCare tar nästa viktiga steg mot USA och har ingått avtal med en partner avseende marknaderna i USA samt Kanada. Företaget som avtalet tecknats med, erbjuder egna produkter till förlossningsvården och ser AFL®-metoden som ett viktigt komplement till sin befintliga produktportfölj. I företagets kundstock finns idag fler än 650 förlossningskliniker, vilka hanterar mer än 30% av alla förlossningar i USA.

I USA sker 4 miljoner förlossningar varje år och totalt det finns ca 3000 förlossningskliniker.
Den totala potentialen för ObsteCares produkt i USA beräknas därför vara mer än 1 miljard kronor per år.

– Det är för närvarande ett stort fokus i USA på att reducera kejsarsnitt vid förlossning. Vår partner är övertygad om att AFL®-metoden kommer att utgöra en viktig del i deras produktportfölj och att vi har stor möjlighet att nå ut med den till deras befintliga kunder. Vi ser verkligen fram emot att få starta upp detta samarbete, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB.

Full kommersiell lansering sker först då FDA-godkännandet erhållits. Avtalet som tecknats är villkorat av att ett godkännande erhålls. FDA är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Arbetet med godkännandet har redan inletts.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna mer information om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera laktatnivån och skräddarsy varje förlossning.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018.