Pressmeddelanden

Obstecare tecknar avtal med ny kund på Island

By september 3, 2018 april 2nd, 2020 No Comments

ObseCares intensiva arbete med den europeiska marknaden resulterar i ett nytt hyresavtal för mätutrustning på Islands största förlossningsklinik, Landspitali University Hospital i Reykjavik med ca 3000 förlossningar per år.

Fokuseringen på den europeiska marknaden ger nu ObsteCare ytterligare en kund.
Ett hyresavtal har tecknats med Landspitali University Hospital för mätutrustning på landets största förlossningsklinik. Ur europeiska mått mätt, en normalstor förlossningsklinik med ca 3000 förlossningar per år.

– Det är mycket glädjande att Landspitali University Hospital beslutat sig för att hyra en utrustning, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB. Avtalet har en viss omsättningspåverkan och till detta kommer möjligheten att fakturera förbrukningsartiklar, vilket långsiktigt är den stora inkomstkällan.

AFL®-metoden är ett sätt att hantera långdragna förlossningar. Genom att mäta halten mjölksyra i fostervattnet, får förlossningsläkarna mer information om kvinnans status. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt.

Utrustningen kommer att installeras i början av oktober.

 

Om ObsteCare AB

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta

Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64

johan.itzel@obstecare.com

 Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018.