Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare tecknar avtal med distributör för Frankrike

By november 13, 2019april 6th, 2020No Comments

Ett distributörsavtal har tecknats med Healthcare Technology Solutions (HTC), för att marknadsföra och sälja AFL®-metoden i Frankrike. Nya riktlinjer inom den franska förlossningsvården gör att AFL®-metoden starkt kommer att kunna bidra till målen om att minska användandet av värkstimulerande dropp samt att minimera antalet onödiga kejsarsnitt i Frankrike.

Marknadspotentialen i Frankrike är stor, vilken innefattar ca 500 förlossningskliniker och fler än 800 000 födslar varje år. HTC har en stark position på den franska marknaden med produkter till förlossningsavdelningar, bland annat det egenutvecklade fosterövervakningssystemet HOBar™.

ObsteCare har tidigare i år tecknat ett distributörsavtal med moderbolaget i Holland (BMA). Det nya avtalet är en vidareutveckling av samarbetet med BMA.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån i livmodern och skräddarsy varje förlossning.

Claes Blanche, VD
Mobile: +46 (0) 738 525 058 claes.blanche@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019.