Skip to main content
Pressmeddelanden

ObsteCare stärker säljorganisationen och informerar om nästa instrumentgenerations lansering

By juni 30, 2020No Comments

ObsteCare AB (publ) bygger vidare på det arbete Claes Blanche driver inom internationell försäljning och utökar säljorganisationen med rekrytering av Göran Lindholm. Tillsammans kommer de arbeta för att säkerställa positiv försäljningsutveckling. Göran kommer främst fokusera på distributörer i Europa och nordiska kunder. Claes Blanche, har en viktig strategisk roll i bolaget när det gäller affärsutveckling och hans försäljningsfokus kommer vara på marknader utanför Europa.

Göran Lindholm har stor erfarenhet och starka försäljningsresultat från olika positioner i bolag inom life science-sektorn. Han har framgångsrikt etablerat sälj- och distributörsorganisationer i framförallt Nordeuropa och har gedigen erfarenhet inom medicinteknikområdet. Närmast kommer Göran från Medline Europe, tillverkare och distributör av medicintekniska produkter, där han hade en position som nordisk affärsutvecklare. Han tillträder under juni 2020.

Nästa generations instrument ska produktions- och kostnads-effektiviseras för att möta den större efterfrågan som förväntas. På grund av covid-19 beräknas lanseringen ske under tredje kvartalet 2020. Distributörerna kommer förses med instrument så snart det är möjligt, för att förbereda lansering på respektive marknad.

– Förstärkning inom säljorganisationen gör oss väl rustade för fortsatt internationell expansion. Nästa generations instrument är mindre och modernare i sin utformning och kommer hjälpa till att attrahera nya distributörer och kunder. Utbildnings- och sälj webinarier utvecklas också enligt plan. Jag ser fram emot hösten och de aktiviteter som förbereds för att säkerställa en framgångsrik lansering och fortsatt stötta oss i vårt arbete för tryggare förlossningar, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

 

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation för att skapa säkrare förlossningar till förmån för mamman som ska föda fram det lilla barnet, livets underverk. AFL®-metoden är ett viktigt verktyg för att individanpassa och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: OBST).