Pressmeddelanden

ObsteCare stärker säljorganisationen och etablerar samarbete i Japan

By april 30, 2020 No Comments

ObsteCare fortsätter sin expansiva resa med målsättningen att öka användningen av AFL®-metoden för tryggare förlossningar på den globala marknaden. Som ett led i den internationella expansionen har bolaget engagerat ytterligare en nyckelperson vars uppgift är att stärka försäljningsorganisationen samt identifiera lämpliga distributörer på marknaden för förlossningsvård i främst Europa och Asien. Bolaget har också inlett en första diskussion med en potentiell distributörspartner avseende registrering av AFL®-metoden i Japan.

Jeff Bradford har engagerats från och med första maj 2020 för att stärka ObsteCares försäljningsorganisation. Hans uppdrag är att identifiera och initiera dialog med lämpliga distributörer i framför allt Europa och Asien med syftet att öka takten för bolagets internationella expansion. Jeff Bradford har gedigen erfarenhet från försäljning av produkter inom förlossningsvården och har ett väl upparbetat internationellt nätverk med företag och aktörer inom branschen. Han kommer närmast från Clinical Innovations i USA.

ObsteCare har inlett en diskussion med ett stort medicintekniskt bolag i Japan som är verksamma inom bland annat förlossningsvård med 400 anställda. Ett första steg i samarbetet innebär att företaget kommer att analysera och ge råd kring registreringsprocessen för AFL®-metoden i Japan.

Behovet av AFL®-metoden i Japan bedöms som stort, då ca 1 miljon barn föds där varje år. En studie har visat att bland födande kvinnor under 40 år, drabbas ca 32 % av värksvaghet och ca 12 % av förlossningarna leder till akuta kejsarsnitt*.

– Det är glädjande att ha möjligheten att ytterligare fokusera på ObsteCares internationella expansion. Jag ser fram emot resultaten av bolagets investering i en stärkt försäljningsorganisation vilket ska leda till samarbeten med nya distributörer i främst Europa och Asien. Den amerikanska marknaden är givetvis viktig för oss och där har vi sedan tidigare en distributör som är redo att ta sig an försäljningen så snart vi har ett godkännande av AFL®-metoden i USA. Sammantaget ser jag fram emot vår spännande internationella expansion och vårt fortsatta arbete för tryggare förlossningar, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.

* 69th Annual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology in 2017, Poster presentation Dr Ikuno Kawabata.


För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST).