Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare stärker fokus på försäljning med Claes Blanche som tillförordnad VD

By augusti 6, 2019april 2nd, 2020No Comments

Claes Blanche tillträder som tf VD i ObsteCare, med fokus på ökad försäljning, fler distributionskontrakt samt expansion i USA. Claes Blanche har under 2018/2019 verkat i ObsteCare med fokus på sälj- och marknad. Avgående VD, Johan Itzel, fortsätter inom bolaget som Senior Rådgivare.

Claes Blanche är civilingenjör i bioteknik och har hela sitt yrkesliv verkat inom Life Science, bl.a. för bolag som Pharmacia, Eli Lilly och Boston Scientific. Där har han etablerat sälj- och distributörsorganisationer globalt samt arbetat med större registreringsuppdrag.

Han kommer närmast från rollen som global sälj- och marknadschef på Boule Diagnostics, världsledande på hematologisk diagnostik. Under Claes Blanches tid som sälj- och marknadschef ökade försäljningen på Boule Diagnostics från 200 miljoner kronor till över 400 miljoner kronor. Boule Diagnostics börsvärde steg samtidigt från 300 miljoner kronor till över 1,4 miljarder kronor.

Avgående VD Johan Itzel har varit med i bolaget hela vägen sedan sen starten och har under åren verkat i en mängd olika roller, bl.a. ägare, styrelseledamot, senior rådgivare samt även tidigare som VD. Johan Itzel har som VD, framgångsrikt noterat bolaget på Aktietorget och drivit expansionen. Han fortsätter i bolaget som ägare och styrelseledamot samt går åter in i rollen som senior rådgivare med fokus på att under en övergångsperiod lämna över samt säkra produktutveckling och teknisk utveckling.


För ytterligare information
Christina Hugsson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@gmail.com


Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019.