Pressmeddelanden

ObsteCare: Nyemissionen stängd

By december 13, 2017 april 2nd, 2020 No Comments

ObsteCare AB avslutade tisdag den 5 december sin nyemission. Nyemissionen om 15,9 MSEK tecknades till 10,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 64 %. ObsteCare tillförs därmed 9,2 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,0 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 400 investerare.

 

Genom den lyckade emissionen kan ObsteCare fortsätta sitt arbete med att kommersialisera och sälja utrustning för förlossningsövervakning med hjälp av AFL®-metoden, som mäter mjölksyrahalten i fostervattnet vid förlossningar. Genom nyemissionen skapas förutsättningar för ytterligare marknads- och försäljningsinsatser för att göra systemet till standard inom, i första, hand europeisk förlossningsvård.

 

”Tack vare nyemissionen får vi tillräckligt med resurser att kraftfullt satsa på marknadsföring och försäljning av vårt system för förlossningsövervakning”, säger Johan Itzel, VD i ObsteCare AB. ”Systemet används på fem förlossningskliniker i fem olika länder i Europa och möter ett stort intresse inom förlossningsvården. Utvecklingen inom förlossningsvården har de senaste femtio åren varit väldigt fokuserat på barnet, medan vårt instrument i ObsteCare är inriktat på mamman. Med hjälp av AFL® får förlossningsläkaren och barnmorskor ett bättre beslutsunderlag så att mamman kan slippa komplicerade förlossningar på grund av värksvaghet, något som drabbar i genomsnitt var femte kvinna i världen.”

 

Avräkningsnotor till de som tecknat sig kommer att sändas ut under innevarande vecka. Första handelsdagen är den 4 januari 2018.

 

För ytterligare information

Johan Itzel, VD, ObsteCare AB

Telefon: 070-742 24 64 E-post: johan.itzel@obstecare.com

www.obstecare.com

 

 

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017.

 

 

Kort om ObsteCare

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.