Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare lanserar film om hantering av långa förlossningar

By november 30, 2018 april 6th, 2020 No Comments

ObsteCare lanserar nytt material för att på ett enkelt sätt förklara värksvaghet och hur det hanteras med hjälp av AFL®-metoden. Filmen ”Nya lösningar vid långa förlossningar” riktar sig både till blivande mammor och förlossningsvården. På ett enkelt sätt beskrivs hur AFL®-metoden används för att ge förlossningsläkarna viktig information om livmoderns status och förmåga under förlossningen. På så sätt kan användningen av värkstimulerande droppet, Oxytocin, individanpassas och riskerna för förlossningsskador och akuta kejsarsnitt minska.  

”-Genom filmen kan vi på ett enkelt och lättförståeligt sätt sprida information om värksvaghet och att det faktiskt finns en lösning på problemet. Rörligt material skapar högre engagemang och är lätt att ta till sig”, säger Johan Itzel, VD på ObsteCare AB.

Genom att mäta mjölksyrenivån (laktat) i fostervattnet under förlossningen, kan användandet av värkstimulerande dropp individanpassas. 40 procent av alla förstföderskor drabbas av långdragna förlossningar, eller värksvaghet som det också kallas. Värksvaghet leder ofta till onödigt lidande för kvinnan och belastar sjukvårdens resurser hårt. Behandling med värkstimulerande dropp sker idag på samma sätt för alla kvinnor, men ger inte alltid önskad effekt.

AFL®-metoden bidrar till en tryggare förlossning för kvinnan och barnet hon ska föda. Det ger förlossningsläkarna ett bättre beslutsunderlag. På så sätt kan varje förlossning skräddarsys så långt det är möjligt för att minska risken för syrebrist hos barnet, förlossningsskador hos den födande kvinnan och reducera antalet akuta kejsarsnitt som belastar sjukvårdens resurser hårt.

Se filmen på vår startsida.

 

Om ObsteCare AB
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com