Pressmeddelanden

ObsteCare förlänger teckningsperiod i företrädesemission

By mars 23, 2020 april 6th, 2020 No Comments

Styrelsen har med anledning av det för närvarande svaga börssentimentet, beslutat att förlänga teckningsperioden gällande företrädesemissionen som kommunicerats, fram till och med den 8 maj.

Mot bakgrund av den situation Covid-19 medför, är det möjligt för anmälda aktieägare att fram till och med kl 15.45 den 30/3 då stämman hålls, sända ett ombud med fullmakt att rösta i aktieägarens ställe vid stämman. Vi gör också vad vi kan för att hålla stämman så kort som möjligt och väljer därför att inte bjuda på förtäring denna gång. Stämman hålls måndagen den 30 mars klockan 16.00 på IVA-konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Följande hålltider avseende emissionsförslaget gäller därmed:

Teckningsperiod:                      14 april 2020 till och med den 8 maj 2020

Sista dag för handel
inklusive rätt till deltagande:
  6 april 2020

Första dag exklusive
rätt till deltagande:                  
7 april 2020

Handel med uniträtter (UR):     14 april till och med den 6 maj 2020

Teckning även utan stöd av uniträtter kommer att vara möjligt under teckningsperioden.

Emissionen är garanterad av ett konsortium av externa garanter, samt teckningsförbindelser inlämnade av större ägare, styrelse och bolagsledning, totalt upp till drygt 80 procent av hela emissionsbeloppet om ca 37,5 MSEK.

Hagberg Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut avseende emissionen och G&W Fondkommission är finansiell rådgivare.

Fullständig informationen i övrigt om den förestående företrädesemissionen har kommunicerats den 18 februari, samt i kallelsen till årsstämman.


För ytterligare information, kontakta:

Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@effic.se