Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare bygger vidare med fokus på försäljning -Carina Lindqvist tillträder som ny VD

By februari 11, 2020april 2nd, 2020No Comments

Carina Lindqvist tillträder som VD för ObsteCare med fokus på ökad försäljning, internationell etablering samt att få verksamheten att växa. Carina har en gedigen bakgrund inom Life Science och bidrar med erfarenhet och kompetens inom distributörsförsäljning och direktförsäljning till klinik, utifrån de kvalitetskrav som ställs på medicintekniska bolag. Claes Blanche, som haft rollen som tf VD, kommer nu att fokusera fullt ut på sälj- och marknad, där han redan åstadkommit en stark plattform av distributörsnätverk.

Carina Lindqvist har i över 20 år verkat som VD och i ledande positioner inom Life Science, både i mindre bolag och i större internationella bolag som Pfizer Consumer Healthcare (initialt Ferrosan AB), Ellen AB, Sweden Recycling AB, Starkey Sweden AB. Där har hon framgångsrikt drivit försäljning via distributörsnätverk i Europa och Asien. Hon har arbetat med både läkemedel och produkter för kvinnors hälsa.

Carina har en MBA-examen tillsammans med en kandidatexamen inom ledarskap, organisation och internationell marknadsföring. Service, teamkänsla och gemenskap är nyckelord för Carina som ser vikten av att bygga teamet för att gemensamt driva ObsteCare framåt.

Carinas senaste uppdrag som VD var för bolaget Ellen AB. Hon börjar på ObsteCare den första april 2020.

För mer information kontakta:
Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@effic.se

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020.

 

 

 

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.