Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare bildar medicinskt råd som stöd för internationell etablering

By februari 4, 2020april 2nd, 2020No Comments

Som stöd till styrelse och ledning för ObsteCare, har ett medicinskt råd bildats. Ledamöterna i rådet är tunga namn inom förlossningsvården. Rådets uppgift är att stödja bolaget i medicinska frågor som rör kvalitet, effektivitet, användbarhet, implementering och utveckling av företagets produkter – med fokus på AFL®-metoden och tryggare förlossningar.

 Denna kompetens bidrar också till stärkta försäljningsmöjligheter och ökar också bolaget förmåga att etablera sig internationellt.

 “Rådets främsta uppgift är att bistå styrelsen och ledningen med de senaste nyheterna och trenderna inom förlossningsvård samt att granska och sammanställa vetenskapligt stöd för ObsteCare’s produkter. Vi vill ligga i framkant och alltid bidra med det senaste inom forskning, relaterad till vår produkt. Rådets sammansättning och gedigna kompetens är unik”, säger Claes Blanche, VD för ObsteCare.

Rådet består av 5 ledande svenska och internationella förlossningsläkare;

Harald Almström, Läkare som disputerat vid Karolinska Institutet, tidigare bl a VD och chefläkare för BB Stockholm och BB Sophia. Ordförande i ObsteCares medicinska råd samt styrelseledamot i ObsteCares styrelse.

Edgar Hernandez-Andrade, Nytillträdd Professor vid Lunds universitet. Tidigare bl a Professor vid Wayne State University School of Medicine, Detroit, USA. Editor och reviewer vid ett flertal internationella medicinska tidskrifter.

Göran Lingman, Läkare samt Professor vid Lunds universitet, tidigare verksamhetschef vid Skånes Universitetssjukhus.

Anthony Vintzileos, Professor och ordförande vid New York University, Long Island School of Medicine, NY, USA. Editor och reviewer vid ett flertal internationella medicinska tidskrifter.

Eva Wiberg-Itzel, Docent Karolinska Institutet Södersjukhuset och överläkare vid kvinnokliniken.

 

ObsteCare’s produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån i livmodern och skräddarsy varje förlossning.

 

Om ObsteCare
ObsteCare’s affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

 

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD
+46 (0) 738 525 058
claes.blance@obstecare.com