Pressmeddelanden

ObsteCare AB: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

By juni 10, 2020 No Comments

I april/maj 2020 genomfördes en företrädesemission av units i ObsteCare AB (publ) (”ObsteCare”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 15 juni 2020 och stoppdag är den 17 juni 2020. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, resp. TO2 är den 24 juni 2020.


Genom företrädesemissionen och kvittning av ersättningar till garanter nyemitterades 14 056 586 aktier samt 14 056 586 teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 juni 2020. TO 2 ingick inte i emitterade units utan beslutades av en extra bolagsstämman den 22 april 2020 att distribueras till dem som erhöll tilldelning i emissionen.

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i ObsteCare till 31 101 441 st. och aktiekapitalet uppgår till 3 110 144,10 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 resp. TO 2 kommer att handlas på Spotlight Stock Market under deras resp. löptid.

Fullständiga villkor för dessa optionsserier finns tillgängliga på ObsteCares hemsida. Teckningsoptionerna av serie TO 1 har ISIN-kod SE0013889086 och kommer att handlas under tickern “OBST TO 1”. Teckningsoptionerna av serie TO 2 har ISIN-kod SE0014263422 och kommer att handlas under tickern “OBST TO 2”.


Vd Carina Lindqvist kommenterar: ”
Vi är glada över det intresse som finns för ObsteCare och att våra aktieägare ser potentialen i bolaget. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete som ska bidra till ObsteCares internationella expansion.” 

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
G&W Fondkommission har tjänstgjort som finansiell rådgivare i transaktionen och Hagberg Aneborn som emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com