Pressmeddelanden

Nyemissionen i ObsteCare är nu registrerad

By juni 17, 2019 april 6th, 2020 No Comments

ObsteCare AB avslutade torsdag den 9 maj sin företrädesemission som tillförde bolaget ca 9,0 MSEK efter emissionskostnader.

Emissionerna registrerades av Bolagsverket fredag den 14 juni 2019. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket, kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 19 juni 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 26 juni 2019.

Genom emissionen kommer antalet aktier i ObsteCare att öka med 3 633 003 stycken, till totalt 17 044 855 aktier. Aktiekapitalet ökar med 363 300,30 kronor till 1 704 485,50 kronor.

 

För ytterligare information
Johan Itzel, VD, ObsteCare AB
Telefon: 070-742 24 64
E-post: johan.itzel@obstecare.com

 

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.