Pressmeddelanden

Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

By maj 22, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Bra start på 2019 – 130 % Försäljningstillväxt

Kvartalet Q1, 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen ökar till 253 (110) KSEK.
  • ObsteCare erhåller order från USA
  • ObsteCare har konsultationsmöte med FDA som fastställer val av ansökningsprocess
  • ObsteCare presenterar AFL® -metoden på internationella medicinska kongresser i Dubai, Italien och Holland.
  • ObsteCares stärker säljorganisationen inom klinisksupport.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 112 (-773) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,082 (-0,050)
    • Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 st (13 411 852 st)

Läs rapporten i sin helhet här