Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 2 maj 2018

By maj 3, 2018 april 2nd, 2020 No Comments

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 i Stockholm.
Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

• Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
• Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.
• Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2017.
• Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
• Som styrelseledamöter till nästa årsstämma valdes Maria Borelius(omval), Christina Hugosson (omval), Harald Almström (omval), och Johan Itzel (omval).
• Som styrelseordförande till nästa årsstämma valdes Peter Risberg (omval).
• Samtliga beslut togs enhälligt i enlighet med förslagen.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD +46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com