Pressmeddelanden

augusti 19, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB: Delårsrapport april-juni 2020

Försäljningen har påverkats av Covid-19 pandemin och ObsteCare ändrar sin USA strategi Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020   Världen…
Läs mer
augusti 18, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare väljer att dra tillbaka ansökan om godkännande i USA för att fokusera på EU och övriga marknader

ObsteCare AB (Spotlight Stock Market: OBST) meddelar idag att på grund av den pågående pandemin, covid-19, och därmed den bristande…
Läs mer
juni 30, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare stärker säljorganisationen och informerar om nästa instrumentgenerations lansering

ObsteCare AB (publ) bygger vidare på det arbete Claes Blanche driver inom internationell försäljning och utökar säljorganisationen med rekrytering av…
Läs mer
juni 10, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

I april/maj 2020 genomfördes en företrädesemission av units i ObsteCare AB (publ) (”ObsteCare”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna…
Läs mer
maj 27, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare: Komplettering gällande information om avslutad företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar som komplettering till tidigare pressmeddelande, att Bolagets Emissionskostnad uppgår till totalt ca 3 750 KSEK och…
Läs mer
maj 19, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB tillförs ca 30,5 MSEK i kontanta medel efter genomförd företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK tecknats till ca 48 %, motsvarande ca 18 MSEK.…
Läs mer