Pressmeddelanden

juni 21, 2021 i Pressmeddelanden

Fokus på internationell försäljning; Helena Liljedahl tillträder som VD för ObsteCare

Helena Liljedahl tillträder som VD i ObsteCare, med fokus på ökad internationell försäljning, etablering på fler marknader samt lansering och…
Läs mer
juni 21, 2021 i Pressmeddelanden

Välbesökt nordiskt webinarium start på mer aktiv försäljningsfas för ObsteCare

Knappt 100 företrädare för nordiska sjukhus och internationella distributörer deltog nyligen i ett uppskattat webinarium om AFL®-metoden och hur denna…
Läs mer
juni 4, 2021 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB (publ)offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

I samband med ObsteCare AB:s emission i april/maj 2020 emitterades teckningsoptioner av serie TO1, 2020/2021. Den 31 maj 2021 avslutades…
Läs mer
maj 25, 2021 i Pressmeddelanden

Sista dag för handel i teckningsoption TO1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för Obstecare AB:s teckningsoptioner av serie TO1, 2020/2021 vilka emitterades i samband med bolagets emission i…
Läs mer
maj 11, 2021 i Pressmeddelanden

Ökad försäljning och fortsatt positiv trend

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021  ObsteCare offentliggjorde memorandum från fullt garanterad företrädesemission ObsteCare genomförde fulltecknad företrädesemission om ca 24,9 MSEK…
Läs mer
april 27, 2021 i Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 26 april 2021

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma måndag den 26 april 2021 i Solna. Årsstämman genomfördes genom enbart poströstning, utan…
Läs mer