Pressmeddelanden

februari 25, 2021 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB (publ) offentliggör memorandum avseende den fullt garanterade företrädesemission om cirka 24,9 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,…
Läs mer
februari 19, 2021 i Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

CE-märkning klar och samarbete med marknadsledande distributör på plats   Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020   Obstecare tog ett…
Läs mer
februari 2, 2021 i Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i ObsteCare AB (publ)

Pressmeddelande  Solna, 2 februari 2021 Vid extra bolagsstämma i ObsteCare AB (publ) den 2 februari 2021 fattades bland annat följande…
Läs mer
januari 8, 2021 i Pressmeddelanden

VD har ordet – Goda förutsättningar för ett framgångsrikt 2021

Det känns mycket glädjande att kunna titta tillbaka på ett starkt fjärde kvartal för ObsteCare. Vårt nya, moderna instrument är…
Läs mer
december 30, 2020 i Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2021. I syfte…
Läs mer
december 29, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB (publ) genomför fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,…
Läs mer