Pressmeddelanden

maj 11, 2021 i Pressmeddelanden

Ökad försäljning och fortsatt positiv trend

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021  ObsteCare offentliggjorde memorandum från fullt garanterad företrädesemission ObsteCare genomförde fulltecknad företrädesemission om ca 24,9 MSEK…
Läs mer
april 27, 2021 i Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 26 april 2021

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma måndag den 26 april 2021 i Solna. Årsstämman genomfördes genom enbart poströstning, utan…
Läs mer
april 9, 2021 i Pressmeddelanden

VD har ordet – positiv utveckling med en aktivare försäljningsfas i sikte

Nu har det gått ett år sedan jag tillträdde som VD för ObsteCare. Det har varit ett år med många…
Läs mer
april 1, 2021 i Pressmeddelanden

Obstecare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

Obstecare AB meddelar idag att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.obstecare.com En printad version av årsredovisningen skickas…
Läs mer
mars 24, 2021 i Pressmeddelanden

Riktad emission till garanter samt finansiell rådgivare i samband med den fulltecknade företrädesemissionen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz,…
Läs mer
mars 24, 2021 i Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021. I syfte att…
Läs mer