Pressmeddelanden

april 9, 2020 i Pressmeddelanden

Offentliggörande av företrädesemission  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN,…
Läs mer
april 8, 2020 i Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 april 2020, klockan 16.00,…
Läs mer
april 6, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCares styrelse föreslår ytterligare en teckningsoption att vederlagsfritt ingå i den kommande företrädesemissionen

Styrelsen har fattat beslut om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande…
Läs mer
april 1, 2020 i Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 30 mars 2020

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma måndag den 30 mars 2020 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de…
Läs mer
mars 24, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare i dialog med FDA gällande kompletteringar till ansökan för ett godkännande av AFL®-metoden i USA

Efter möte med FDA arbetar ObsteCare med förtydliganden och kompletteringar enligt önskemål från myndigheten för att komma vidare i ansökningsprocessen…
Läs mer
mars 23, 2020 i Pressmeddelanden

ObsteCare förlänger teckningsperiod i företrädesemission

Styrelsen har med anledning av det för närvarande svaga börssentimentet, beslutat att förlänga teckningsperioden gällande företrädesemissionen som kommunicerats, fram till…
Läs mer