Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

Hälsoekonomisk studie från Linköpings universitet visar att antalet akuta kejsarsnitt minskar med 30% genom AFL®-metoden

By februari 12, 2020april 2nd, 2020No Comments

Metoden skulle årligen bidra med en vinst på 76 miljoner kronor till förlossningsvården och användandet av värkstimulerande dropp, väsentligen minskas enligt CMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi).

 ”De mest framträdande resultaten av analysen var att antalet akuta kejsarsnitt beräknades minska med cirka 30% och instrumentella förlossningar med cirka 12%. Hälso- och sjukvårdens kostnader beräknades minska med 1 662 kronor (-4%) per förlossning, vid avstannat värkarbete (inräknat kostnad för laktatmätning)” menar Lars Bernfort, fil dr docent och universitetslektor vid Linköpings universitet, som har genomfört analysen.

 2018 genomfördes 114 728 förlossningar i Sverige. Enligt ”opublicerade siffror från journalsystemet Obstetrix i Stockholms län 2019”, stimulerades 40% av de födande kvinnorna med värkstimulerande dropp (oxytocin), trots att andelen med diagnosen ”värksvaghet” endast var 12%. Med utgångspunkt i dessa siffror så innebär det att AFL®-mätning är aktuell vid cirka 46 000 förlossningar per år i Sverige. Totalt sett så skulle det ge besparingar inom hälso- och sjukvården på cirka 76 miljoner kronor per år, i ett läge när förlossningsvårdens omfattning och kvalitet är omdebatterad.

Studien är gjord vid CMT, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, på Linköpings universitet. Där bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser. I detta fall har CMT genomfört en sk meta-studie, där man statistiskt låtit väga samman samtliga originalstudier kring AFL®-metoden, vilket skapat ett större observationsmaterial.

”Slutsatsen måste ändå i detta skede vara att det i allra högsta grad verkar vettigt (kostnadsbesparande och hälsofrämjande) att utnyttja möjligheten att mäta laktatnivåer vid avstannat värkarbete. Denna analys gällde primärt förstföderskor, men resultaten torde vara överförbara även på omföderskor”, summerar Lars Bernfort, vid Linköpings universitet.

”-Till detta måste man också lägga eventuell sjukskrivning och de psykologiska effekter som drabbar kvinnorna samt de komplikationer och problem som de kan bära med sig en längre tid efter förlossningen. Det finns inte med i den här analysen. Här är endast det som hanteras i förlossningsrummet, under själva förlossningen inkluderat”, säger Harald Almström, ordförande i ObsteCare’s Medicinska Råd samt styrelseledamot i ObsteCare AB.

Läs rapporten i sin helhet här

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån i livmodern och skräddarsy varje förlossning.

 

 

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

 

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD
+46 (0) 738 525 058
claes.blanche@obstecare.com