Produktinformation

AFL®-systemet är en lättanvänd och icke-invasiv metod för mätning av laktat i fostervatten. Systemet består av ett mätinstrument samt mätprober för engångsbruk. Dessa ligger förpackade en och en. Instrumentets olika funktioner nås genom manövermenyn på pekskärmen.

Användaren sätter in en mätprob i instrumentet och applicerar därefter fostervatten i probskålen. Efter en kort stund visas AFL® värdet tydligt på displayen.

Innan mätningen påbörjas kan användaren välja om mätningen ska ske med eller utan att patientdata anges. Inmatning av information sker via en pekskärm. Denna används även för att styra andra funktioner i instrumentet. Vid varje mätning används en ny mätprob. Proberna är engångsprodukter som är förpackade en och en för enkel hantering. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.