Produktspecifikation

AFL® övervaknings system DMS061
Fristående mätenhet för laktat, LMU 061, med 15 “touch screen” och tangentbord för inmatning av patientdata och partogramparametrar. Mätenheten kan placeras på ett bord, en vägg eller rörligt, ex på en vagn.

Mäter automatisk AFL®-nivån i fostervatten med valmöjligheten att värdet presenteras i partogram.

Prob för engångsbruk, DSAF 061, för mätning av laktat i fostervatten (AFL®).
Mätintervall: 0,5 – 25 mmol/l.
Provets volym: 250 – 500 ul.
CV värde: över 5 mmol/l typisk mindre än 3,5

Godkännanden
AFL® måttenhet (LMU 061) med prob för engångsbruk (DSAF 061) är en allmän in vitro-diagnostisk utrustning, som uppfyller kraven i enlighet med direktiv 98/79/EEG (IVD)