Lösningar för övervakning av AFL®

DMS061-AFL övervakning på ett enkelt sätt
AFL® Monitoring System DMS061 från ObsteCare är utformat för att följa förlossningsförloppet och tillföra information som hjälper vårdpersonalen att fatta beslut om hur förlossningen skall hanteras för att nå bästa möjliga utfall – en normal vaginal förlossning.

Fostervatten samlas in under förlossningen och analyseras direkt för att fastställa koncentrationen av laktat (AFL®-test). Systemet kan också, om så önskas, användas för att ange livmoderhalsens dilatation. Genom att kombinera informationen om förlossningens utveckling och framsteg, med AFL®-nivån, får förlossningsläkare och barnmorskor en grundlig information och förståelse för kvinnans status. På så sätt kan korrekta beslut fattas om bästa hantering.

DMS061 bygger på patenterad ¹-teknik och är det enda systemet på marknaden för Point-of-Care-användning som är skräddarsydd för mätning av laktat i fostervatten.

Säkra din investering
Diagnostik med laktat i fostervatten är ett nytt område under utveckling. För att säkerställa tillgång till den senaste tekniken, är DMS061 modulärt utformad för att underlätta allt från uppgraderingar till att omfatta framtida forskningsresultat.

Alla ObsteCares produkter erbjuds med omfattande service-och underhålls program, inklusive mjukvaruuppdateringar.

Lätt att lära sig – lätt att använda
Monitoring System DMS061 har från början utformats för att vara lätt att installera, använda och underhålla. Fokus har legat på klinisk användning.

För att säkerställa maximal effektivitet vid implementering av ny teknik, tillhandahålls klinisk utbildning som en del av leveransen.

¹ US patent no. US 7 318 809

¹ US patent no. 8.172.767

¹ US patent no. 8.951.212

Läs också: