Pressmeddelanden

Förändringar i ObsteCares styrelse

By oktober 1, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Johan Itzel meddelar styrelsen att han på egen begäran lämnar sitt styrelseuppdrag i Obstecare AB per den 27 september.

 

”Johan Itzel kvarstår som stor aktieägare och fortsätter att arbeta som Senior Advisor i bolaget, i enlighet med den tidigare information som lämnats”, säger Christina Hugosson, Styrelseordförande i ObsteCare AB

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

 

 

Om ObsteCare AB
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.


För mer information kontakta
Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@gmail.com