Skip to main content
Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande – Storägare utökar ägande i ObsteCare

By mars 22, 2019april 6th, 2020No Comments

Peder Månsson har utökat sitt ägande i bolaget och passerar nu ett ägande om 20%. Motivet till förvärvet är att tempot i bolaget väsentligen har ökat det senaste halvåret.

 

”-Jag är övertygad om att tempoökningen och de spännande möjligheter vi ser, snart också kommer att visa sig i säljsiffror. Intresset från USA ser jag som mycket positivt och sammantaget gör det bolaget så intressant att jag vill utöka ägandet”, säger Peder Månsson.

Den 28 december 2018 ägde Månsson 19,11 % av bolaget och har genom flera mindre köp under våren, förvärvat aktier som ger honom ett ägande om 20.0%. Bolagets totala antal aktier uppgår till 13 411 852 st och av dessa står Peder Månsson idag som ägare av 2 683 145 st.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

För mer information kontakta
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com