Medicinska nyheterPressmeddelanden

Besked gällande ansökan om metodpatent

By december 21, 2018 april 2nd, 2020 No Comments

ObsteCare har i sina ansökningar om patentskydd för produkter och metod, tänjt gränserna längre än vad det europeiska patentregelverket lämnar utrymme för. Utöver de patent som redan beviljats, har ett försök gjorts att komplettera med ett breddat metodskydd. Det visade sig att det inom det europeiska regelverket inte finns möjlighet att få den typen av ansökning godkänd. ObsteCare kommer därför inte att gå vidare med försöken att få patentet godkänt. De patent som redan är beviljade, ger ett fullvärdigt skydd för befintliga produkter. Totalt har ObsteCare sex beviljade patent, det nyligen godkända europeiska patentet, två i Japan och tre i USA. Ytterligare patentansökningar är under handläggning i Europa och Indien.

”-De patent vi redan har fått beviljade täcker de viktiga delarna för vår innovation och vår metod. De utgör ett gott skydd för framtiden. Vi kommer såklart att fortsätta våra försök att bredda vårt patentskydd även om vi i detta fall tänjt gränserna utöver vad som var möjligt att få igenom”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna mer information om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera laktatnivån och skräddarsy varje förlossning.

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com