Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

AFL®-systemet – nu godkänt för försäljning och distribution i Israel

By januari 23, 2020april 2nd, 2020No Comments

ObsteCare’s partner, MedLife, startar omgående lansering av AFL®-metoden på den israeliska marknaden efter det positiva beskedet om godkänd registrering. Med ett av västvärldens högsta födelsetal om 2,9 barn per kvinna och totalt 185 000 förlossningar per år, är Israel en mycket viktig marknad för ObsteCare.

Inom den israeliska förlossningsvården ligger stort fokus på att minska risken för komplikationer, såsom akuta kejsarsnitt och blödningar hos kvinnan. Förlossningsklinikerna är stora och hanterar i snitt 10–15 000 förlossningar per sjukhus och år. Det innebär att potentialen för AFL®-metoden är stor.

MedLife har redan en mycket stark position på den israeliska marknaden med bland annat det egenutvecklade fosterövervakningssystemet HOBar™.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

 

Om ObsteCare AB
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta
Claes Blanche, VD
Mobil: +46 (0) 738 525 058
claes.blanche@obstecare.com

 

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019