Förtryggare förlossningar

Nyhetsrum

september 12, 2019 in Investor News, Medical News

ObsteCare expanderar utanför Europa och skriver avtal med distributör för Israel

Ett avtal har tecknats med MedLife Ltd, för att marknadsföra och sälja ObsteCares produkter i Israel. MedLife har en mycket…
Read More
augusti 21, 2019 in Investor News, Medical News

Obstecare AB Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30, Försäljningen fördubblad under första halvåret

Rapportperioden 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen under perioden uppgår till 513 (287) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgår till…
Read More
Läs alla nyheter

Spotlights

Förbättra hanteringen av värksvaghet

En värksvag förlossning är en riskfaktor för den födande kvinnan på grund av den ökade risken för en operativ förlossning samt postpartum blödning. Standardbehandlingen för värksvaghet är användning av oxytocin, som i många situationer är effektlös. AFL®-övervakning är ett bra verktyg för att förbättra resultatet vid värksvaga förlossningar.