Nyhetsrum

februari 25, 2021 i Pressmeddelanden

ObsteCare AB (publ) offentliggör memorandum avseende den fullt garanterade företrädesemission om cirka 24,9 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,…
Läs mer
februari 19, 2021 i Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

CE-märkning klar och samarbete med marknadsledande distributör på plats   Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020   Obstecare tog ett…
Läs mer
Läs alla nyheter

Spotlights

Förbättra hanteringen av värksvaghet

En värksvag förlossning är en riskfaktor för den födande kvinnan på grund av den ökade risken för en operativ förlossning samt postpartum blödning. Standardbehandlingen för värksvaghet är användning av oxytocin, som i många situationer är effektlös. AFL®-övervakning är ett bra verktyg för att förbättra resultatet vid värksvaga förlossningar.

BabyzPodcast

Lyssna gärna på läkaren och barnmorskans podcast med viktiga och spännande ämnen. Det handlar om graviditet, förlossningar och om kvinnokroppen under livet!

Nästa event

Inga planerade event för tillfället.
Inga planerade event för tillfället.