Styrelse och ledning

Ledning

”Att få möjlighet att driva ett litet kreativt och innovativt bolag, som ObsteCare, framåt och närmare marknaden är både mycket utmanade och rolig. Kvinnovård och särskilt förlossningsvård är ett eftersatt område där mycket lite har hänt sedan 60-talet och som gör att vårt arbete känns meningsfullt och att vi är övertygade om att ObsteCare kommer att bidra till säkrare förlossningar för båda Mamma och Barn.”

Helena Portrait 6

Helena Liljedahl

VD sedan 2021 - Född 1966

Helena är ekonom med lång erfarenhet av att etablera nya produkter på internationell marknad och av entreprenörsdrivna företag med egenutvecklade produkter. Under sitt yrkesliv har hon alltid haft roller som försäljningschef, marknadschef och VD bland annat på Baby Björn, Weleda, ImseVimse.

”Det känns fantastiskt att återigen arbeta med affärsutveckling av innovativa lösningar mot förlossningsvården. Baserat på mina tidigare erfarenheter från fosterövervakning, är jag övertygad om att det kommer bli lika naturligt att övervaka mamman i framtiden. Det finns stort behov av evidensbaserade objektiva beslutsunderlag i komplexa och riskfyllda förlopp. Det gäller inte minst när ett barn kommer till världen.”

Carl Portrait 4

Carl Ekvall

CSO sedan 2021 - Född 1967

Carl har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers och har sedan 2005 arbetat inom medicinteknik branschen i roller som försäljningschef och VD bland annat på Neoventa Medical.

”Förlossningar ligger mig väldigt nära hjärtat då jag även har lång erfarenhet av att arbeta som doula och med förlossningsförberedande kurser. Att därtill få möjlighet att kombinera detta med marknadsföring och affärsutveckling av innovativa lösningar mot förlossningsvården som kan bidra till fler individanpassade förlossningar där varje födande kvinna får möjlighet att känna sig lugn och trygg känns oerhört meningsfullt.”

Fanny Portrait 57

Fanny Falkman Grinndal

Marknadschef sedan 2021 - Född 1974

Fanny har 20 års erfarenhet av projektledarrollen inom marknadsföring, försäljning och kommunikation med fokus på varumärkesstrategi och affärsutveckling.

Styrelse

Christina Portrait 6

Christina Hugosson

styrelseordförande - Född 1963

Christina Hugosson är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har 25 års erfarenhet av medicinsk teknik, life science, konsultbranschen och verkstadsindustri från bolag som Boule Diagnostics, Elekta, Siemens Elema, SciBase, HotSwap, ASEA/ABB. Positionerna har varierat från mjukvaruingenjör, projektledare, utvecklingschef, säljansvarig till VD. Hugosson har varvat operativt arbete med rådgivande konsultuppdrag sedan år 2000. Hugosson tillför ObsteCare gedigen kunskap om internationella krav för produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt har erfarenhet från noterat bolag på AktieTorget både som VD och styrelseledamot.

Annika Portrait 15

Harald Almström

styrelseledamot - Född 1950

Harald Almström är läkare och disputerade vid Karolinska institutet. Han har varit aktiv inom förlossningsvården i över 30 år. Han har omfattade erfarenhet av nyföretagande inom vården både som VD och medicinskt ansvarig för BB Sophia och för BB Stockholm. Han har arbetat kliniskt på Danderyds sjukhus och var även grundare och ägare till företaget UltraGyn. Han tillför ObsteCare en unik kombination av erfarenhet både från företagande inom med-tech och erfarenhet som praktiserande läkare.

Bo Portrait 15

Bo Lundblad

styrelseledamot - Född 1960

Bo Lundblad är civilingenjör från Maskintekniklinjen på KTH med inriktning mot industriell ekonomi och har arbetat inom IT-branschen under 25 år. Han har en gedigen erfarenhet som försäljningschef mot större kunder, från bland annat Oracle och Sigma. Det kompletterar väl det arbete som ObsteCare intensivt driver, gällande att knyta viktiga kontakter både med potentiella distributörer och slutkunder. För närvarande är han verksam som företagare inom fastigheter.

Gunn Britt

Gun-Britt Fransson

styrelseledamot - Född 1953a

Gun-Britt Fransson över 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A.S samt forskningsledande befattningar vid Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.