SEKRETESSMEDDELANDE

ObsteCare AB vill vara öppen och transparent med behandlingen av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas och skyddas.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
ObsteCare AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Mer från ObsteCare AB
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2
SE 17165 Solna
Sverige

Organisations nummer: 556670-3038
VD: Carina Lindqvist

Varför lagrar vi dina data?
De data som vi samlar in från dig lagras för att kunna förse dig som kund med våra tjänster.
Samma sak gäller om vi träffades på en kongress, mässa eller på ett annat möte där du accepterade vår kontakt eller för att få information från oss baserat på ditt intresse. Det kan också lagras för att skicka dig nyhetsbrev om du har godkänt det i enlighet med ObsteCares integritetsmeddelande.

Vilka data lagrar vi?
Vi lagrar bara data som vi behöver för att fylla vårt avtal till dig som kund – eller de data vi behöver för att skicka dig nyhet brev och försäljningsmaterial, till exempel; namn, adress, e-postadress, telefonnummer och post nummer.

Var lagrar vi dina data?
Uppgifterna lagras i beställningssystem, CRM-system och e-postsystem.

Hur länge lagrar vi dina data?
Vi lagrar dina uppgifter så länge du är en aktiv kund och max 12 månader efter avslutat kundavtal.
Du kan när som helst avanmäla dig från att få nyheter från ObsteCare AB.
Vi kommer att behålla dina uppgifter för direktmarknadsföring tills du återkallar ditt medgivande.
Efter denna period kommer dina data att raderas.

Vem kan komma åt dina data?
Endast de anställda på ObsteCare AB kan få till gång till dina uppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter inte dina data i något avseende, till tredje part utanför ObsteCare AB.
Det kan delas med en lokal distributör för att förse dig med våra tjänster. I det fallet är distributören ansvarig för att hantera dina uppgifter i enlighet med ObsteCare AB policys.

Rättelser och begär information
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om informationen är felaktig.
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta ObsteCare AB på info@obstecare.com.

Din rätt att återkalla ditt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter och även invända mot direktmarknadsföring.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetspolicyn är alltid tillgänglig för dig. Vänligen kontakta oss på info@obstecare.com.

Hur länge sparar vi dina data?
Vi kommer att behålla dina uppgifter för direktmarknadsföring tills du återkallar ditt medgivande.

Efter denna tid kommer dina person uppgifter att raderas.

Läs också: