Produkten

AFL® metoden tillför information som hjälper vårdpersonalen att fatta beslut

AFL®-systemet är en lättanvänd och icke-invasiv metod för mätning av laktat i fostervatten. AFL® (Amniotic Fluid Lactate) står enkelt översatt för “laktatnivå i fostervatten”. Utrinnande fostervatten samlas upp under förlossningen och analyseras för att fastställa koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur. Systemet består av ett mätinstrument samt mätsensorer för engångsbruk. Instrumentets olika funktioner nås genom manövermenyn på pekskärmen.

Studio obstecare product 1069 Redigera 3