Om ObsteCare - företagsöversikt

ObsteCare AB erbjuder medicinska lösningar med ett globalt fokus för att förbättra förlossningsvården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Det gör vi genom att tillhandahålla produkter och tjänster för en effektiv och trygg vård på förlossningsavdelningen.

Erfarenhet

Företaget grundades på banbrytande forskningsresultat vid Karolinska Institutet, då man konstaterade hur laktat i fostervatten påverkar värkarbetet under förlossning. Vår produkt är ett resultat av forskning, studier samt mer än 20 års erfarenhet av djup och bred kunskap från praktiskt arbete inom förlossningsvården.

Innovation

Med fokus på spetsteknik under själva förlossningen, erbjuder ObsteCare innovativa lösningar som förbättrar vårdkvaliteten under förlossningsarbetet. Produkten bygger på en patenterad ¹ teknik och är den enda lösning som finns på marknaden för Point-of-Care användning mätning av laktat i fostervatten.

Mål och vision

ObsteCares vision är att vara marknadsledande för lösningar och produkter inom förlossningsvården, som skall gagna såväl den enskilde patienten som vårdgivaren. Genom kontinuerlig forskning och utveckling kommer nya lösningar att införas och vårt befintliga erbjudande uppgraderas.

¹ US patent no. US 7 318 809
¹ US-patent no 8172767
¹ US-patent no 8951212