Om ObsteCare

Produkter och lösningar för förlossningsvården

Företaget är baserat på banbrytande forskning vid Karolinska Institutet, där effekten av laktat i fostervattnet hos födande kvinnor för första gången studerades. Produkterna som härrör från forskningen är resultatet av mer än 20 års kunskap om den praktiska situationen på förlossningsavdelningar.

Mamma och bebis som myser