Skip to main content
OkategoriseradPressmeddelanden

ObsteCare startar samarbete med Sheikh Khalifa Medical City – Ajman

By december 30, 2021No Comments

ObsteCare har inlett ett samarbete med Sheik Khalifa Medical City – Ajman, Förenade Arabemiraten. Samarbetet startar med att vi tillsammans planerar en studie i syfte att samla data för regulatoriska ändamål men också att introducera AFL®-metoden.

Denna longitudinella och prospektiva studie beräknas starta i början av året 2022 och pågå 3-4 månader.

ObsteCare har tidigare kommunicerat att vi behöver komplettera de studier vi har bland annat för att stärka det regulatoriska underlaget både för Europa och USA samt att genomföra användarstudier och samla in resultat för bättre klinisk acceptans. Genom det arbetet stärks förståelsen hos kliniker och användare om nyttan av AFL®-metoden. Insikten om metoden som en oberoende detektor av livmodermuskelns förmåga att klara av den belastning som en förlossning innebär breddas, och underlättar därmed införsäljning. Dessutom skapas riktlinjer för hur behandlingen av en uttröttad livmoder bäst görs i syfte att skapa en tryggare förlossning för mamman och barnet.

Genom denna studie kommer vi samtidigt att få möjlighet att öppna upp mot en ny marknad, Förenade Arabemiraten, där det föds ca 100 000 barn per år.

”Våra aktiviteter under hösten börjar visa resultat där och vi ser verkligen fram emot att komma närmare våra användande kliniker och bli ännu bättre på att kommunicera fördelarna med AFL®– metoden” avslutar Helena Liljedahl, VD ObsteCare.

PM Scheik Kalifa_final 20211230.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB
Mobil: +46 70 467 30 24
E-post: helena.liljedahl@obstecare.com

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät-och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST).  Se vidare www.obstecare.com.