Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

ObsteCare expanderar utanför Europa och skriver avtal med distributör för Israel

By september 12, 2019april 6th, 2020No Comments

Ett avtal har tecknats med MedLife Ltd, för att marknadsföra och sälja ObsteCares produkter i Israel. MedLife har en mycket stark position på den israeliska marknaden med produkter för förlossningsavdelningar, med bland annat det egenutvecklade fosterövervakningssystemet HOBar™.

MedLife anser att AFL®-metoden har en mycket stor marknadspotential. I Israel hanteras 185 000 förlossningar per år. Födelsetalet i Israel med ett snitt på 2,9 barn per kvinna, är ett av de högsta i västvärlden.

”-Det råder för närvarande ett starkt fokus på trygga och säkra förlossningar i Israel och de sjukhus som hanterar förlossningar, genomför i snitt ca 5 000–15 000 förlossningar per sjukhus och år. Det här samarbetet känns mycket spännande och kommer att bli en viktig affär för ObsteCare AB”, säger Claes Blanche, VD för ObsteCare AB

AFL®-systemet är under registrering i Israel och väntas bli godkänt för försäljning inom 3–6 månader.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyranivån och skräddarsy varje förlossning.

 

 Om ObsteCare AB
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta;
Claes Blanche, VD
Mobil: +46 (0) 738 525 058
claes.blanche@obstecare.com

 Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019