Skip to main content
Pressmeddelanden

Obstecare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

By april 1, 2021No Comments

Obstecare AB meddelar idag att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.obstecare.com

En printad version av årsredovisningen skickas till de aktieägare och intressenter som så önskar. För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget per telefon +46 8 751 56 27 eller via e-post info@obstecare.com

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 klockan 10:00.

Årsredovisning 2020 – 20210401.pdf

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 24
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.