Media

Om ObsteCare

ObsteCare AB levererar medicinska lösningar med ett globalt fokus på att förbättra förlossningsvården för mamman, barnet och förlossningskliniken. Det gör vi genom att tillhandahålla produkter och tjänster för en effektiv och trygg förlossningsvård.

Mediakontakt:

Helena Liljedahl, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-467 30 24
E-post: helena.liljedahl@obstecare.com