Press

Intervju med Jørg Kessler, Haukelands Universitetssjukhus, Bergen

Jørg Kessler, Haukelands Universitetssjukhus i Bergen berättar om hur AFL®-metoden kliniskt används i den dagliga verksamheten på förlossningsavdelningen.

Studio obstecare product AFL Sensor 1609 Redigera