Kliniska bevis

Flertalet både experimentella och kliniska studier har visat att höga halter av AFL® korrelerar till såväl instrumentell förlossning, kejsarsnitt och oxytocin infusion. Detta ofta efter en mycket lång och utdragen förlossning.

De publicerade kliniska studierna omfattar för närvarande fler än 5000 förlossningar från fem länder och två kontinenter. Flera kliniska tester och implementeringar pågår och ny kunskap genereras kontinuerligt.

Vänligen, kontakta oss för den mest aktuella informationen och senaste referenslistan.