AFL®-övervakning - En ny metod för att hantera värksvaghet.

Home » Förbättra hanteringen av värksvaghet » Den nya metoden att hantera värksvaghet

AFL® (Amniotic Fluid Lactate) står enkelt översatt för “laktatnivå i fostervatten”. Naturligt utrinnande fostervatten samlas upp under förlossningen och analyseras för att fastställa koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur. Provsvaret presenteras inom 15 sekunder.

AFL®-mätning
Det behövs så lite som 1/4 ml fostervatten för att kunna genomföra en korrekt mätning av AFL®-nivån. Vätskan sugs enkelt upp med en spruta. Vätskan töms i en prob som sedan förs in i mätutrustningen och mätningen startar automatiskt.

AFL® övervakning vid en värksvag förlossning
Omfattande studier visar  att en förhöjd laktatnivå i livmoderns muskulatur hämmar sammandragningarna i livmodern, vilket resulterar i värksvaghet. Koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur återspeglas i koncentrationen av laktat i fostervattnet. Det mäts mycket enkelt och snabbt med ett icke-invasivt AFL®-test (Amniotic Fluid Lactate)

En normal AFL®-nivå är en stark indikation på att användning av oxytocin kommer att resultera i en spontan vaginal förlossning. Även om förlossningen utvecklas långsamt.

En hög AFL®-nivå är en stark indikation på att en oxytocinbehandling riskerar att sluta med ett kirurgiskt ingrepp.

Genom att individualisera behandlingen av oxytocin utifrån AFL®-nivån, kan onödiga akuta kejsarsnitt undvikas, både vid höga och låga AFL®-värden.

AFL®-mätenhet

Enkel användning mätprob