AFL®-mätning

För att utföra en mätning av AFL®-värdet, behövs 250-500 mikroliter fostervatten. Normalt används spontant utrinnande fostervatten, som samlas upp och analyseras för koncentrationen av laktat (AFL® test).

Fostervattnet är i vissa fall förorenat av ämnen som t ex vaginal sekretion och meconium. Dessa ämnen filtreras bort i mätenheten och påverkar inte mätningen.