Skip to main content
Medicinska nyheterPressmeddelanden

Förändring i styrelsen för ObsteCare med målsättning att accelerera tillväxten

By februari 26, 2019april 2nd, 2020No Comments

Valberedningen föreslår förändringar i styrelsen för ObsteCare med målsättningen att accelerera tillväxten för bolaget och förstärka stödet från styrelsen inom försäljning och kommande inträde på USA-marknaden.

 ”-Vårt förslag till styrelseförändring för ObsteCare känns mycket spännande och ligger helt i linje med de behov vi har framåt och med målsättning att accelerera tillväxten ”, säger valberedningens ordförande, Peter Risberg.

Förslaget är att Christina Hugosson, nuvarande ledamot i styrelsen, väljs till ny styrelseordförande och att Bo Lundblad med lång erfarenhet från storkundsförsäljning väljs in som ledamot. Nuvarande styrelseordförande, Peter Risberg föreslås sitta kvar i ObsteCares styrelse som ledamot.

För omval föreslås dessutom Harald Almström, Maria Borelius och Johan Itzel.

Christina Hugosson har tidigare erfarenhet av att lansera nya produkter på USA-marknaden, från sina 25 år inom bl.a. medicinsk teknik och life science från tex bolag som Boule Diagnostics och Elekta. Hennes gedigna erfarenhet är viktig för ObsteCare i det pågående arbetet med introduktionen i USA.

Bo Lundblad har gedigen erfarenhet som försäljningschef mot större kunder, från bl.a. Oracle och Sigma. Det kompletterar väl det arbete som ObsteCare intensivt drivit under 2018 gällande att knyta viktiga kontakter både med potentiella distributörer och slutkunder.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

 

 

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com