Finansiell kalender

För år 2022

Bokslutskommuniké 23/2

  • Bokslutskommuniké 2022

Delårsrapport halvår 23/8

  • Kommer att publiceras

Årsstämma 26/4

  • Kommer att publiceras

Delårsrapport Q3 24/10

  • Kommer att publiceras

Delårsrapport Q1 (jan-mars) 11/5

  • Kommer att publiceras