Partogram

Partogrammet är ett verktyg som används när du hamnar i förlossning. Det används av din barnmorska och förlossningsläkare för att dem skall kunna följa din förlossning i ett detaljerat diagram, som mäter flera saker på samma gång. I partogrammet fylls bland annat dessa uppgifter i.

  • När du kom in på förlossningsavdelningen.
  • Hur livmoderhalsen öppnar sig.
  • Hur ditt barn tar sig fram i förlossningskanalen.
  • Hur barnets hjärta slår under förlossningen.
  • Viktiga medicinska parametrar, som eventuell smärtlindring och när det ges till dig, samt vilken dosering som använts, eller om du exempelvis får värkstimulerande dropp.

Partogrammet är ett viktigt verktyg som ger möjlighet att snabbt få en överblick över din förlossning och om det finns något som behöver uppmärksammas lite extra.